Her er informasjon om en politiker.

Tove Stangnes

Tove Stangnes
Navn: Tove Stangnes
Tittel: Komitèleder
Telefonnr.:
Privat tlf.:
Mobilnr.: 91 35 51 40
E-post: t-stangn@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS