Her får du mer informasjon om møtet i Formannskap den 15.02.2017, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Formannskap den 15.02.2017

Formannskap
15.02.2017   17:00 - 19:20
Utvalg:Formannskap
Dato:15.02.2017   17:00 - 19:20
Møtested:Rådhuset, lille festsal
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Formannskap - 15.02.2017 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskap - 15.02.2017 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 205KB

  015/17 - 17/3950 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 10.02.2017 
  2 dokumenter
  Arkivsak17/365 - Formannskap - 15.02.2017Brevdato: 10.02.2017Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 10.02.2017Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedlagt møteprotokoll godkjennes, med tillegg av protokolltilførsel om møteplan 2017.  Behandling

  Det ble kommentert i møtet 01.02.17 at møteplan 2017 skulle stått på sakslisten for denne datoen. Det bes om en protokolltilførsel på at møteplanen skulle stått på sakslisten.

  Votering:
  Vedtaket var enstemmig.

 • Orienteringssaker Hoveddokument 273KB

  016/17 - 17/4012 - Orienteringssaker

  Journaldato: 10.02.2017 
  1 dokument
  Arkivsak17/365 - Formannskap - 15.02.2017Brevdato: 10.02.2017Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 10.02.2017Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  • Kongsvinger fengselv/Gaute Enger
  • Hjemmebaserte tjenesterv/Linda Aarskog
  • Regnskapsresultat 2016 • Visit Kongsvingerregionen Hoveddokument 537KB

  017/17 - 17/3351 - Visit Kongsvingerregionen

  Journaldato: 07.02.2017 
  2 dokumenter
  Arkivsak12/3427 - ReiselivBrevdato: 07.02.2017Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 07.02.2017Ansvarlig enhet: Rådmannsstaben

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret stiller seg positiv til å kjøpe aksjene til private aksjeeiere i Destinasjon Sør- Hedmark til kostpris, med sikte på å etablere selskapet Visit Kongsvingerregionen som et felles kommunalt eid selskap med de øvrige kommunene i regionen.

  2. Utgiftene til kjøp av aksjer på til sammen 78.000 kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.

  3. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til kommunestyret om eierskap i Visit Kongsvingerregionen. Saken skal:

   • Vise hvordan kommunene i Kongsvingerregionen skal være involvert i styringen av selskapet.

   • Synliggjøre avtalen mellom eier (kommunene) og Visit Kongsvingerregionen, ift leveranser fra selskapet og forpliktelser fra eierkommunene.

   • Beskrive plan for finansiering av det nye selskapet.

  4. Etter at oppkjøp av aksjer er foretatt gis ordførerne i eierkommunene ansvar for å nedsette et midlertidig driftsstyre. Dette skal fungere inntil nytt styre er valgt.  Behandling

  Votering:
  Innstillingen er enstemmig.

 • Prioritering av strategiske initiativ i Økonomiplan 2017-2020 Hoveddokument 298KB
  Arkivsak16/2680 - Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020Brevdato: 10.02.2017Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 10.02.2017Ansvarlig enhet: Rådmannsstaben

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kompetanse- og næringsutvikling
  - Bruke K+ og ByR som kommunens redskap for å realisere regionens næringsstrategi
  - Arbeide aktivt for etablering av flere offentlige arbeidsplasser i kommunen
  - Felles regional satsing både på høgskolesenteret og politihøyskolen

  Levende og attraktivt bysentrum
  - Sammen med næringsliv og andre samarbeidspartnere, tilrettelegge for mer handel og flere boliger i sentrum
  - Fortsette oppgraderingen av sentrale byrom
  - Utarbeide arealplaner og gjennomføre prosjekter som bidrar til å realisere strategiene i K2050

  Mangfold og inkludering
  - Ha fokus på arbeid og aktivitet før ytelse
  - Prioritere aktivitet og utdanning samt hverdagsmestring for ungdom og unge voksne
  - Stimulere til frivillig innsats gjennom prosjektet «Inkluderende frivillighet»

  Livsmestring hele livet
  - Tilby personer med demens HDO og utvide antall korttidsplasser
  - Økt bruk av velferdsteknologi
  - Utvikle aktivt barnehage- og skoleeierskap
  - Forsøksordning familieavdeling

  Samarbeidsdrevet og effektiv kommune
  - Månedlig økonomioppfølging i enhetene
  - Kommunikasjon som strategisk virkemiddel for å bygge omdømme
  - Videreutvikle kultur for nyskaping og forbedring  Behandling

  Votering:
  Innstillingen er enstemmig.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sjur StrandArbeiderpartietOrdførerSjur.Arnfinn.Strand@kongsvinger.kommune.no
Margrethe HaarrSenterpartietVaraordførermargrethe.haarr@kongsvinger.kommune.no
Elin Såheim BjørkliArbeiderpartietMedlemebjorkli@online.no
Iran MorovatiArbeiderpartietMedlemgolale_e_s@hotmail.com
Ole Martin KnashaugArbeiderpartietMedlemomknashaug@hotmail.com
Kjell Arne HanssenFremskrittspartietMedlemkjellarne_hanssen@hotmail.com
Eli Wathne HøyreMedlemeli.wathne@toposark.no
Odd Henning DypvikHøyreMedlemodd.dypvik@gmail.com
Stig HolmUavhengigMedlemstigholm2011@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS